Preguntes freqüents

Respostes a tots els dubtes del porta a porta!

Sobre el canvi de model de recollida de residus

Per què cal canviar el model de recollida de residus?

El model de recollida de residus amb contenidors oberts al carrer té un sostre de del 40-45% de recollida selectiva i no ens garanteix una bona qualitat dels residus recollits.

A la Garriga només separem el 43% dels residus tot i que el 85% dels residus que generem es poden reciclar. En el context d’emergència climàtica que ens trobem, aquests resultats estan molt lluny dels objectius marcats per la Unió Europea, que demanen assolir uns resultats de reciclatge del 65% l’any 2030.

Els elevats índexs de reciclatge, no només contribueixen a mitigar l’emergència climàtica, sinó que redueixen la dependència a nivell de recursos que tenim com a país–no podem oblidar que som un país pobre en primers matèries–i ens permeten estabilitzar els costos associats a la gestió de residus.

Quins són objectius ens hem marcat a la Garriga?

El primer dels objectius és donar compliment a les directrius marcades per la UE i assolir el 70% de recollida selectiva, per tal de garantir el 65% de reciclatge que ens demanen per l’any 2030.

Paral·lelament, el porta a porta ens permet estabilitzar els costos, ja que redueix la dependència als increments associats al tractament de la fracció resta i implantar taxes més justes basades en el pagament per generació on qui més recicla menys paga.

Què és el porta a porta?

És un model de recollida de residus que consisteix en deixar els residus ben separats a la via pública, davant del portal, seguint un calendari i un horari preestablert. Els residus es treuen al carrer ben separats en cubells i/o bosses el dia que toca.

En funció de la tipologia de municipi, existeixen molts models de porta a porta diferents. En cadascun d’ells varia la forma de treure els residus, les fraccions que es recullen porta a porta, les freqüències de recollida i els horaris. Cal doncs, implantar el model de porta a porta que millor s’adapta a les característiques urbanístiques i socioeconòmiques de cada municipi.

On més es fa la recollida porta a porta?

La recollida porta a porta es fa en més de 250 municipis a tot Catalunya i és el model més estès a les principals regions i ciutats europees.

Grans ciutats com Milà, Munich, Berlín, Parma, Londres, Berna, Ljubljana, entre d’altres, tenen implantada la recollida porta a porta amb resultats de recollida selectiva que superen el 60%.

Per què amb el porta a porta s’obtenen millors resultats de recollida selectiva?

Principalment perquè es limita la freqüència d’aportació de la fracció resta, que és la fracció que volem minimitzar. També perquè s’individualitza l’aportació dels residus que es deixen davant de cada portal i es poden implantar sistemes de fiscalitat, també individualitzats. D’aquesta manera es motiva a separar per fraccions a tots els habitatges i comerços.

Amb el sistema de contenidors oberts a la via pública la resta es pot llençar cada dia durant les 24 hores, de manera que no hi ha cap incentiu per fer-ho bé. És un sistema basat en l’anonimat i el voluntariat, que té un topall molt clar.

Amb el porta a porta s’aconsegueixen resultats de recollida selectiva d’entre el 70 i el 90%, alhora que comporta una reducció dels residus que es generen. Es calcula que els dos primers anys els residus es redueixen al voltant del 15%.

Quins avantatges té la recollida porta a porta?

La primera és que s’eliminen els contenidors del carrer. Estem molt acostumats a aquesta imatge però la realitat és que ningú els vol davant de casa i massa sovint s’hi abandonen bosses als voltants i s’hi acumulen mobles i trastos.

La recollida porta a porta evita que ens haguem de desplaçar per aportar els nostres residus, ja que els deixem al portal mateix. Aquest és un avantatge sobretot per la gent gran.

Una altra avantatge important és que permet que hi hagi un reconeixement a nivell fiscal a aquells que ho fan bé i eliminar la tarifa plana de taxa que paguem fins ara.

Sobre el porta a porta domèstic

Com és el model de recollida?

A la Garriga, amb el porta a porta, es recullen 4 fraccions:

  • L’orgànica
  • Els envasos lleugers
  • El paper i el cartró
  • La resta

El vidre, en canvi, es recull amb contenidors a la via pública amb la boca reduïda.

Com s’han de treure els residus?

Els residus s’han de treure seguint el calendari establert entre les 20 i les 21 h del vespre.

Els residus orgànics s’han de treure dins el cubell marró amb xip de 20 litres i sempre amb bossa compostable. Dins el cubell podem posar-hi tantes bosses d’orgànica com hi càpiguen.

Els envasos lleugers s’han de treure dins la bossa groga homologada, ben aixafats perquè ocupin menys espai.

El paper i el cartró s’ha de treure dins una bossa de paper o una caixa de cartró. No s’ha treure dins de cap cubell i mai amb bossa de plàstic.

La resta, és a dir, els residus que no es poden reciclar, els hem de treure en una bossa de plàstic dins el cubell gris amb xip de 20 litres.

I els bolquers i les compreses?

D’aquesta fracció en diem “tèxtil sanitari” i es considera resta, de manera que es pot treure els dilluns dins el cubell gris.

Si es generen bolquers o algun altre residu similar de forma continuada es pot sol·licitar el servei específic de recollida de tèxtil sanitari. Per a fer-ho cal adreçar-se a l’Oficina del porta a porta i omplir el formulari de sol·licitud. En el mateix moment s’entreguen uns adhesius que cal posar a les bosses per tal que quedin ben identificades.

Així doncs, si necessitem fer ús d’aquest servei, podem treure cada dia en què hi hagi recollida una petita bossa identificada amb un adhesiu amb aquests residus.

Si se us acaben, podeu demanar més adhesius identificatius a l’Oficina del Porta a Porta.

Per què el vidre es manté al carrer?

El vidre es manté en contenidors al carrer per evitar les molèsties que s’ocasiona a nivell de sorolls si es recull porta a porta en horari nocturn.

Què passa si trec els residus amb una bossa qualsevol?

Els residus que no es treguin com pertoca no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesius d’incidència per tal de comunicar-la i animar al veí o veïna que esmeni l’error.

Es consideren incidències:

  • Els residus de resta sense el cubell gris
  • Els residus orgànics sense el cubell marró o sense bossa compostable (no és permesa la bossa de plàstic perquè perjudica el procés de compostatge).
  • Els envasos sense la bossa homologada de color groc
  • Els residus trets fora del dia que pertoca
Puc treure el cubell reixat per l’orgànica en lloc del marró?

No, el cubell reixat és per a la cuina, cal treure el marró de 20 litres, que és el que porta el xip i realitza la funció de comptador.

Què passa si m’equivoco de dia o trec els residus mal separats?

Si es treuen residus barrejats o hi ha un error de calendari, no es recolliran, es deixaran a la via pública i es marcaran amb un adhesiu d’incidència per tal de comunicar-ho al veí o veïna.

Obriran les bosses per controlar si ho fem bé?

En cap cas s’obriran bosses per valorar la correcta separació. Les bosses son semitransparents per facilitar la inspecció visual als operaris. D’altra banda hi ha altres sistemes com el pes de la bossa que també permeten valorar-ne el contingut.

Què passa si algun dia he de marxar abans o no soc a casa a l’hora de la recollida?

Si un dia, de forma puntual, heu de marxar poc abans de l’hora de treure els residus, podeu deixar-los davant del portal en el moment que marxeu.

Si de forma habitual no teniu possibilitat d’adaptar-vos a l’horari de recollida, contacteu amb l’Oficina del Porta a Porta per buscar una solució. Podeu fer-ho per telèfon al 900 100 672 o enviant un correu electrònic a residuzero@ajlagarriga.cat.

Què faig si tinc una emergència (he de marxar de vacances, etc.)?

El servei d’emergència cobreix les necessitats eventuals i justificades com absències de llarga durada, vacances i altres per deixar els residus fora del calendari establert.

Si aquest és el vostre cas, podreu dipositar els residus a l’àrea d’emergència del porta a porta ubicada a la deixalleria municipal de la Garriga (Polígon Industrial Congost, carrer Joan Brossa s/n). L’àrea és tancada i cal una targeta per obrir-la. Si n’heu de fer ús sol·liciteu-la a l’Oficina del porta a porta.

Com puc accedir a l’àrea d’emergència del porta a porta?

L’accés a l’àrea d’emergència es realitza amb una targeta electrònica. Si no disposeu de la targeta i heu de fer ús del servei d’emergència, sol·liciteu-la a l’O­ficina del Porta a Porta.

Què faig si se’m trenca un cubell o tinc alguna altre incidència amb els materials d’aportació?

Podeu adreçar-vos a l’Oficina del Porta a Porta i us lliuraran gratuïtament un nou cubell o resoldran la incidència del material en qüestió.

Què he de fer si canvio de domicili?

Els cubells van associats al domicili. Si canvieu de domicili cal que ho comuniqueu a l’Oficina del Porta a Porta de la Garriga i us lliuraran uns nous cubells.

Per què els cubells per l’orgànica i la resta porten xip?

Els cubells de resta i orgànica porten un xip que es llegeix cada vegada que es recull el cubell. Fan la funció de comptador. Els xips contenen un codi que està associat a l’habitatge i no guarden dades personals. L’anàlisi d’aquests registres ens permet fer un seguiment de la participació i, a la llarga, implantar un sistema de taxes ajustat a cada llar en funció del que recicla.

Sobre el porta a porta comercial

Si soc un petit comerç i genero força residus d’una fracció, puc demanar recollides addicionals? Com?

Sí, per aquells comerços i activitats que genereu volums importants d’una determinada fracció hi ha recollides addicionals. Si no en disposeu d’entrada, podeu adreçar-vos a l’Oficina del porta a porta i sol·licitar un increment de la freqüència.

Tinc un restaurant i tanquem tard, quan hem de deixar els contenidors?

El servei de recollida és nocturn i s’inicia a les 21 h, de manera que s’allarga fins la matinada i probablement podreu deixar els residus quan tanqueu si el servei no ha passat encara pel vostre carrer.

Si veieu que a l’hora de tancar el servei ja ha passat, podeu adreçar-vos a l’Oficina del Porta a Porta i analitzarem la ruta per valorar un possible canvi que s’adeqüi a l’horari de tancament.

Com es recollirà el vidre?

El vidre es manté com fins ara en contenidors a la via pública. Els establiments que en genereu un gran volum disposareu de bujols tipus VACRI per facilitar el buidatge als contenidors.

Els bujols i contenidors dels establiments també tenen xip?

Sí, tots els bujols i contenidors comercials tenen xips (tag RFID) que ajuden a fer el seguiment i control del servei i permeten implantar taxes individualitzades basades en el pagament per generació.

Sobre les àrees tancades de contenidors amb control d’accés

Què són les àrees tancades amb control d’accés?

Alguns habitatges, com els del barri dels Tremolencs, els del carrer Montserrat Roig, 1-3 i els de la carretera de Vic, 6, per la seva ubicació i característiques, no opten al porta a porta com a model de recollida. 

Aquests habitatges han de dipositar les seves 4 fraccions -orgànica, envasos, paper i cartró i resta- en uns contenidors situats en àrees tancades.

Com accedeixo a les àrees tancades?

Podeu accedir a l’àrea tancada amb la targeta electrònica que us van lliurar en el moment de la campanya inicial d’implantació. Si no en disposeu, podeu sol·licitar-la a l’Oficina del Porta a Porta.

Les àrees tancades son d’ús exclusiu per als habitatges del barri dels Tremolencs, del carrer Montserrat Roig, 1-3 i de la carretera de Vic, 6. La resta de veïns i veïnes no hi tenen accés.

Puc accedir a l’àrea tancada sempre que vulgui?

Sí, no tenen horari d’obertura. Cal recordar que cada veí o veïna podrà accedir només a l’àrea o àrees que tingui assignades.

Altres

Com es garanteix la protecció de dades?

Tant els xips dels cubells i els contenidors, com les targetes per accedir a l’àrea tancada, s’associen a l’objecte tributari de la taxa de residus, és a dir, a l’habitatge o a l’activitat econòmica, de manera que les dades amb les quals es treballa són les mateixes que les actuals, les de la taxa d’escombraries.

D’altra banda, si en el moment de la implantació doneu les vostres dades personals i de contacte, us informarem sobre l’ús d’aquestes dades i signareu la documentació legalment establerta.

Per què serveix donar les meves dades en el moment de recollir el material?

Les dades que es donen en el moment de recollir el material, bàsicament nom de la persona de referència i contacte, només s’utilitzen per a les comunicacions. Si el servei disposa d’aquestes dades podreu rebre informació de servei, avisos, notificacions personalitzades, etc. D’aquesta manera es potencia la comunicació bidireccional.

Si l’habitatge és de lloguer, s’han de donar les dades del propietari o del llogater?

Tot i que el codi del xip s’associa a l’adreça de l’habitatge, a efectes de contacte, podeu donar les dades que decidiu en cada cas en funció de qui vulgueu que rebi la informació i els possibles avisos.

Puc canviar les dades de contacte? Com?

Sí, es poden canviar les dades de contacte en qualsevol moment adreçant-vos a l’Oficina del porta a porta. També podeu fer-ho trucant al telèfon gratuït 900 100 672 o per correu electrònic a residuzero@ajlagarriga.cat

Ens sancionaran si ho fem malament?

Inicialment es realitzarà una tasca informativa i educativa per tal que la ciutadania s’adapti al model. L’objectiu és evitar posar sancions per actuacions incíviques i garantir que tothom entén i participa correctament en el porta a porta.

On contacto si tinc un problema o un dubte?

 Us podeu adreçar a l’Oficina del Porta a Porta presencialment, a la Sala d’exposicions Andreu Dameson a la Plaça de Can Dachs (dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h o dimarts i dijous de 16 a 19 h. El 1r i el 3r dissabte de cada mes de 10 a 13h)
O per telèfon gratuït al 900 100 672 o mitjançant correu electrònic a residuzero@ajlagarriga.cat

 

El web de La Garriga Residu Zero utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, tècniques, publicitàries.
Si desitja més informació o administrar-les accedeixi a la nostra Política de cookies

Accepto
Aviso de cookies